Renovering av Klin-fyslaboratoriet

Blekinge Byggentreprenad Ab har fått i uppdrag att som generalentreprenör renovera Klin-fyslaboratoriet på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

All deponi sker med hjälp av kranbil som lyfter upp containern då det inte långvarigt får ställas upp några containrar utmed fasaden på fastigheten.

Byggnationen beräknas vara färdigställd under vintern 2018.

Beställare: Landstinget Blekinge