Parhus till försäljning i Jämjö

Två stycken parhus säljes och uppföres på Villavägen i Jämjö av Blekinge Byggentreprenad AB.

Försäljning sker genom Husman Hagberg Karlskrona.

Ritning:

A40.1-101_FSL_170824_A3[969]

Tomtindelning:

Tomtindelning (2)[970]